bygga fritidshus
bygga fritidshus
bygga fritidshus
bygga fritidshus

Vill du bygga fritidshus?

Att bygga fritidshus är en dröm för många. Det finns mycket att tänka på innan man sätter igång - och här får du lite tips och kanske väcker vi några nya tankar inför det förestående bygget!

VAD RÄKNAS TILL ETT FRITIDSHUS?

Ett fritidshus är ett semesterhus eller ett lantställe som används som en kortvarig bostad. 

ATT BYGGA FRITIDSHUS

Om du vill bygga fritidshus, så måste du givetvis ha en tomt som du skulle vilja bygga på. När du har tomten klar så är det dags att fundera på hur du vill att fritidshuset ska se ut och vilka funktioner det ska ha. För att få ett eget designat fritidshus kan du kontakta en arkitekt eller konstruktör som tillsammans med dig kan ta fram ritningar. Vill du bygga fritidshuset av lösvirke kan du välja att göra det, med det finns också färdiga byggsatser att montera på plats.

Om du väljer att bygga fritidshuset av en byggsats, så levereras byggsatsen till tomten, färdig att monteras upp. Uppmonteringen och installationen byggsatsen går relativt fort.

Det vanligaste materialet att bygga hus av i Sverige idag är trä, vilket är speciellt bra när det gäller ett fritidshus eftersom det går snabbare att värma upp. Det är mer sällsynt att bygga fritidshuset i sten eller betong, även om byggnationer i betong ökar de senaste åren.

För el- och vatteninstallering krävs elektriker och rörmokare.

VINTERBONAT

De flesta väljer att ha en enkel standard på sitt fritidshus och använder endast fritidshuset  sommartid. Men, vill du att man ska kunna bo i huset under vintern också, så behöver det vara vinterbonat.

Med vinterbonat menas att huset går att värma upp och att det håller värmen. Oavsett om man väljer att ha el, olja, bergvärme eller kaminer som värmekälla är det också viktigt att se över isoleringen, så att värmen stannar inne.

Det är bra att tänka på huruvida man vill att fritidshuset ska vara möjligt att bo i även vintertid, innan byggprojektet påbörjas, då det kan vara svårt att vinterbona en fastighet i efterhand.

FRITIDSHUS ELLER PERMANENTBOENDE?

Till skillnad från ett permanenthus behöver ett fritidshus inte uppfylla samma energikrav som permanentboende och det behöver inte heller vara handikappsanpassat. Dock behöver huset vara säkert mot fukt och mögel, och givetvis följa vissa konstruktionsregler.

Ett traditionellt fritidshus byggs ofta med kortare beräknad livslängd, ungefär 20-25 år, vilket gör att investeringskostnaderna blir lägre. Vad som är ett fritidshus eller en permanent bostad beror inte bara på fastighetens utformning utan även om man bor där permanent eller inte. I ekonomiskt svårare tider väljer vissa människor att sälja sitt permanenta boende för att spara pengar genom att flytta in i sitt fritidshus, men då måste de anmäla det till kommunen och då gäller andra regler för huset.

BYGGLOV

Sök om bygglov för att bygga fritidshus genom att kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun. Det behövs oftast ett bygglov för att bygga fritidshus och det finns diverse regler att följa, som redovisas i en detaljplan.

En regel är till exempel att du inte får bygga närmare än ett visst antal meter från tomtgränsen, det finns även regler som reglerar hushöjd, takvinkel och storlek på fritidshuset. Det kan ta lång tid att få bygglov, men har du bråttom kan du kan söka ett förhandsbesked. Efter bygglov erhållits behöver ni göra en bygganmälan innan ni påbörjar byggprojektet.


KURIOSA OM FRITIDSHUS

2007 var antalet fritidshus i Sverige cirka 680 000 enligt ne.se. De flesta av fritidshusen ligger vid Sveriges kuster och sjöar, främst i närheten av våra tätorter, och då med med störst andel runt Stockholm och Göteborg. Många fritidshus hittar i även i våra vackra fjällområden, älvdalarna och på Öland och Gotland. 

De första fritidshusen vi hade i Sverige utnyttjades nästan bara under sommarhalvåret. Men med tiden har allt fler fritidshusägare tillgång till bil, de har vinterbonat huset och dragit in el och vatten, vilket gör att användningen av fritidshusen har ökat till att många hus används vid helger och ledigheter året runt, och dessutom sker en fortlöpande övergång till åretrunt-boende. 

Det är inget nytt påfund att ha fler bostadshus, även om det alltid har varit de mer privilegierades förmån.

GRATTIS & LYCKA TILL!